Nowe ogłoszenia

Bezpieczeństwo w Opolu

W Opolu działają wszystkie możliwe instytucje chroniące życie, zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. Policja, Pogotowie, Szpitale, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Straż Celno-Skarbowa i wiele, wiele więcej instytucji z tysiącem ludzi dba o mieszkańców Opola jak i całej Opolszczyzny.

Opole od kilku lat zostaje w czołówce bezpiecznych miast. W naszym regionie najczęściej dochodzi do pożarów, z których ponad 65% to podpalenia, znaczą część wezwań Straży Pożarnej stanowią fałszywe alarmy.

W Opolu popełnianych jest coraz mniej przestępstw. W roku 2015 doszło w mieście do 4683 przestępstw, a wykrywalność
wynosiła 53,3 proc., to w roku 2019 przestępstw było 3648, a wykrywalność wyniosła 53,2 proc. Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko przestępstwa kryminalne, sytuacja wygląda bardzo dobrze, ich liczba spadła z 3382 do 2119, a wykrywalność wzrosła z 40,1 proc.do 46,5 proc. Tak więc można uznać, że Opolscy Policjanci spisują się naprawdę bardzo dobrze.

Ze wszystkich przestępstw kryminalnych najczęściej dochodzi do kradzieży, stanowią one ponad 90 proc. wszystkich przestępstw kryminalnych. Następne w kolejności są rozboje, bójki i kradzieże samochodów. W 2020 roku na terenie Opola skradziono 15 aut – w 2015 roku takich kradzieży było ich aż 49. Kolejnym problemem jest bezpieczeństwo na opolskich drogach na których w przeciągu ostatnich 4 lat doszło do 800 wypadków gdzie zginęło 37 osób z tego aż 21 osób to piesi.

Mimo wielu strasznych historii o morderstwach które krążą i owiewają złą sławą kilka ulic Opola, nasze miasto ma jeden z najniższych współczynników zabójstw. Jeżeli już dochodzi do popełnienia morderstwa wykrywalność sprawcy jest bardzo wysoka. Coraz większą popularnością jak i zwiększoną ilością pracy notuje obecnie Straż Miejska. W 2015 roku Straż miejska notowała około 7916, a w 2020roku już 10789. Duża skuteczność wykrywania przestępstw zwiększyło powiększenie terenu monitorowanego przez system monitoringu miejskiego.

W 2015 roku na ulicach Opola pracowały tylko 33 kamery, a w roku 2019 już 103. Jednak gdy właśnie w 2015 roku na podstawie monitoringu straż miejska rozpoczęła 1705 interwencji, to w 2019 roku wykonała ich zaledwie o 136 więcej. Należy wziąć pod uwagę, że opolanie wiedzą gdzie znajdują się kamery monitoringu miejskiego i nie prowokują w tych miejscach niebezpiecznych zdarzeń.