Nowe ogłoszenia

I Dzielnica Opola – Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Świerkle

Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Świerkle

W dzielnicy I Opola znaleźć różnorodne zabudowania, przeważa zabudowa jednorodzinna i usługowa. Wynika to przede wszystkim z tego, że Borki, Brzezie, Czarnowąsy i Świerkle do 1 stycznia 2017 były pod opolskimi wsiami.
Decydując się na zamieszkanie w tej dzielnicy zyskujemy spokój rodem z prawdziwej Polskiej wsi, dostępność do usług jest na prawdę świetna. Bliska lokalizacja szkół, przedszkoli oraz żłobków pozwoli nam na zapewnienie komfortu również najmłodszym nie tworząc problemów logistycznym rodzicom. Dzięki wielu korzystnym inwestycją w tej okolicy powstały Orliki, siłownie na powietrzu.
Niegdyś często używana droga wiodąca przez dzielnicę, aż do samej Elektrowni przysparzała mieszkańcom wiele hałasu i niebezpieczeństwa. Wiosną 2016 roku rozpoczęła się budowa obwodnica która odciążyła mieszkańców i cały ruch pojazdów gabarytowych zniknął sprzed okien mieszkańców.
Cała nazwa elektrowni brzmi PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Opole i jest to druga co do wielkości elektrownia węglowa mieszcząca się w Polsce, ale pierwsza co do wielkości mocy zainstalowanej wśród elektrowni opalanych węglem kamiennym. Elektrownia zlokalizowana jest w Opolu, przy ujściu rzeki Mała Panew do Odry.


Historia Dzielnicy
Najstarszym źródłem historycznym wspominającym o tej dzielnicy jest dokument z 1228r., w którym to Książe Kazimierz I potwierdza przywileje klasztoru Norbertanek z Rybnika który został przeniesiony do klasztoru w Charnowz o nazwie ,,Bosidom”. Kolejnym ważnym dokumentem wspominającym o tej części Opola jest dokument z lipca 1773r. w którym jest mowa o założeniu w Świerklańskim Lesie nowej kolonii. Każdy z kolonistów którzy przybywali z różnych części Europy otrzymywał 40 mórg.
1 morga to ¼ hektara czyli około 2500 m2

Przez lata Opola było najmniejszym miastem wojewódzkim w Polsce. 1 stycznia 2017 roku mimo licznych sprzeciwów mieszkańców do Opola oficjalnie zostały przyłączone: Borki, Brzezie, Świerkle i Czarnowąsy. Opole liczy obecnie 149 km2.

 

Ciekawostki

– W Dzielnicy I a dokładnie w Czarnowąsach znajdziemy zespół klasztorny Norbertanek w którym pochowany jest założyciel naszego miasta – Kazimierz I Opolski. Jego pomnik znajduje się w samym sercu Opola obok ratusza.

Losy klasztoru nie były zbyt kolorowe. Po II wojnie światowej mieścił się tam między innymi: szpital, przedszkole, Dom Dziecka, Dom Pomocy Społecznej ,,Caritas”.
Dopiero w 1990 roku został przekazany on Zgromadzeniu sióstr św. Jadwigi, które wypełniając założenia reguły zakonnej służą wszystkim potrzebującym.

Dopełnieniem posługi sióstr jadwiżanek stał się w 2002 roku jubileusz 100-lecia ich obecności i działalności w Czarnowąsach. Uroczystością jubileuszowym przewodniczył ks. bp Jan Kopiec, a swoją obecnością uświetnili je liczni goście z kraju i z zagranicy, z Matką Generalną Zgromadzenia, Michaelą Andörfer, na czele.

– W Polsce pierwszym Ludowym Klubem Sportowym jest Klub Swornica Czarnowąsy. Data rejestracji klubu to 6 marca 1946 roku – ta data została uznana również za oficjalną datę powstania LZS-ów w Polsce.
Nazwa Swornica wzięła się od nazwy rzeki przepływającej nieopodal ówczesnego boiska.

– W roku 2017 znacznie zmniejszył się ruch w Czarnowąsach – stało się to dzięki wybudowaniu obwodnicy. Położona jest w ciągu drogi wojewódzkiej 454 trasa Opole – Namysłów. W skład obwodnicy wchodzi 5 rond, 4 wiadukty, most nad rzeką Małą Panwią oraz waga dla pojazdów z miejscem do kontroli dla Policji oraz ITD, zaczyna się przy węźle obwodnicy na ul. Sobieskiego, a kończy przy stacji paliw między Borkami i Czarnowąsami

Ulice Opola, Dzielnica I.