Nowe ogłoszenia

II Dzielnica Opola – Krzanowice, Wróblin, Zakrzów

W Dzielnicy obejmujące dawne miejscowości takie jak: Krzanowice, Wróblin, Zakrzów spotkać możemy różne zabudowania.

Krzanowice i Wróblin charakteryzują się typowa wiejską zabudową, są to przeważnie domy jednorodzinne oraz małe osiedla niskich bloków.  Każda z tych miejscowości posiada swój Kościół, szkołę podstawową a nawet Ochotniczą Straż Pożarną.

Do obu tych byłych wsi dojechać możemy połączeniem MZK jak i PKP. Mieszkając w tych częściach Opola odnajdziemy spokój i klimat wsi.
Zakrzów jest miejscem mieszkania dawnych robotników. Tutaj w przeciwieństwie do poprzednich miejsc znajdziemy oprócz zabudowań bliźniaczych również wiele prosperujących form. Największym zakładem pracy w tej części miasta jest  Cementownia ,,Odra”.
W niedalekiej od ległości od głównej ulicy Budowlanych, dokładnie przy ulicy Wapiennej znajduje się Kamionka Silesia która jest idealnym miejscem dla sympatyków nurkowania jak i zimowego morsowania. Niestety ze względu na stan swojego  dna nie jest ona przeznaczona do rekreacji.


Historia

Zakrzów był kiedyś zupełnie osobnę wsią, która do Opola została przyłączona w 1899 roku Wieś ta pierwsze swoje ślady istnienia nosi z roku 1312 jako Zachrow lub Zacrow.

A skąd wzięła się nazwa? Z racji położenia wsi za zaroślami i krzakami – za krzem”.
„Topograficzny podręcznik Górnego Śląska” z 1865 roku notuje nazwę niemiecką jako Koniglich Sackrau podając również polską Zakrzów Królewski.

Jako miejscowość Wróblin funkcjonuje od 1975 roku, obecnie głównie znajdziemy tam osiedla domków i sporo terenów rekreacyjnych.

Krzanowice w granicach Opola znajdują się od 1 stycznia 2017 r. Pierwsza wzmianka o Krzanowicach pochodzi z połowy XV wieku i dotyczy dziesięciny z tej osady dla klasztoru w Czarnowąsach.

Ciekawostki i miejsca
We Wróblinie dokładnie przy ul. Sołtysów znaleźć możemy pochodząca z początku aż XIX wieku kapliczkę-dzwonnice. Wpisana ona została na listę zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa Narodowego.

Jadąc od strony Centrum miasta z lewej strony ul. Budowlanych (główna ulica tej części miasta) zobaczyć możemy bardzo charakterystyczne osiedle domków robotniczych. Zakrzów to niegdyś największa część przemysłowa miasta. To tutaj ściągali robotnicy ze wszystkich części Polski i to właśnie dla nich w latach 30-tych zostały wybudowane te domki które niegdyś były identyczne ale jak wiadomo pod wpływem potrzeb i nowych mieszańców zostały nowe w dużej mierze rozbudowane. Mimo to nadal zachowały swój urok.

W tej dzielnicy znajduje się również sporych rozmiarów akwen wodny – Kamionka Silesia. Nad ten akwen zjeżdżają nurkowie z całej Polski. Kamionka ma powierzchnię 10ha i aż 17m głębokości. Pod wodą kryją się cztery zatopione samochody, autobus oraz budynki i inne elementy konstrukcyjne.

Nie można ukryć, że miasto Opole od zawsze ,,stało na cemencie” co sprawiło, ze na początku XX wieku w naszym mieście było aż 9 cementowni. Do dziś została tylko jedna to mieszcząca się przy ul. Budowlanych Cementownia ,,Odra”. Powstała ona w 1911 roku jako Cementownia „Opole-Port” ponieważ znajduje się w sąsiedztwie portu rzecznego. Margiel do wyrobu cementu wybierany jest z wyrobiska przy ul. Luboszyckiej. Jest w nim kolejka wożąca materiał, a transportowany jest on później do siedziby cementowni taśmociągiem. Znajdujący się w dzielnicy akwen „Silesia” to pozostałość po cementowniach. Powstał on w dawnym wyrobisku margla.

Zespół ludowy „Krzanowiczanki” pod tą nazwą działa od 1995 roku, ale jego działalność trwa jednak o wiele dłużej. Zespół powstał w 1975 roku.
Koło Gospodyń Wiejskich powstało 10 lat wcześniej i to z niego wyłonił się później zespół. Na początku swojej działalności KGW liczyło 27 kobiet.
W skład zespołu Krzonowiczanek wchodzą głównie Panie, jednak nie brak tam mężczyzn przygrywających na instrumentach. Grupa ta była wielokrotnie nagradzana za swoja działalność na różnych imprezach prezentujących twórczość ludową.

Spis ulic.