Nowe ogłoszenia

VI dzielnica Opola: Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina

VI dzielnica Opola: Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina

Grudzice

Grudzice położone są w południowo-wschodniej części Opola i sąsiaduje z Maliną, Nową Wsią Królewską, Kolonią Gosławicką oraz wsią Suchy Bór. Przez obrzeża dzielnicy przebiega droga krajowa nr 94, która stanowi początek Obwodnicy Opola. Ul. Strzelecka jest główną ulicą w tej dzielnicy oraz jedną z kilku głównych ulic miasta oraz główną trasą wylotową z miasta.
Granice dzielnicy wytyczają: od strony północnej tory kolejowe, od strony zachodniej – wiadukt na torami kolejowymi, od strony południowej – Jeziora Malińskie oraz od strony wschodniej – granica miasta Opola
Obecnie dzielnica ta pełni głównie funkcję mieszkalną oraz rekreacyjną. Znajdują się tu osiedla o zabudowie jedno- i wielorodzinnej. Na terenie tej dzielnicy znajduje się Parafia Matki Boskiej Fatimskiej, Ochotnicza Straż Pożarna, szkoła podstawowa, poczta, oddział Urzędu Skarbowego, stacja paliw czynna całą dobę, stacja tankowania LPG, sklep całodobowy, kilka barów, restauracja. W Grudzicach znajduje się strefa ekonomiczna o charakterze handlowo-usługowym, gł. spożywczym oraz oponiarskim, a także przemysłowym. Na terenie Grudzic znajdują się również duże zbiorniki wodne – Jeziora Malińskie. Przy ulicy Strzeleckiej mieści się ciągle użytkowany cmentarz parafialny. Na terenie dzielnicy znajduje się boisko piłkarskie miejscowego klubu LZS Grudzice.
Komunikacja z miastem zapewniona jest liniami autobusowymi nr 11 oraz 28.

Malina

Na opolskiej Malinie znajdują się dwa akweny wodne, są idealnym miejscem do wypoczynku i rekreacji. Jezioro znajdujące się po prawej stronie osiada strzeżona plażę oraz wyznaczone miejsca do kąpieli, drugie jezioro jest idealnym miejscem dla wędkarzy. Na terenie tej dzielnicy mieści się również Uniwersytecki Szpital Kliniczny czyli Szpital na Witosa (określenie to pochodzi od nazwy ulicy przy której znajduje się szpital). Budowę szpitala rozpoczęto w latach 80-tych, istnieje tam obecnie 16 oddziałów oraz 15 poradni specjalistycznych.

Malina powstała w 1975roku i liczy ona 1280 mieszkańców, sąsiaduje ona z Grudzicami i Groszowicami. Przez Malinę przepływa rzeka Czarnka oraz Malina.
Dojazd autobusami MZK linii nr 14.

W tej dzielnicy mieszczą się:
– kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej,
– Zespół Szkolno-Przedszkolny
– Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Opolu
– zalane wyrobiska żwiru i plaża jest to popularne miejsce odpoczynku wielu opolan,
– pętla autobusowa linii nr 14,
– skład węgla kamiennego.


Historia                                                                                                                     

Malina jako wieś wzmiankowana jest pierwszy raz w 1439 roku,
częścią Opola stała się w 1959 roku.
W 1864 roku powstała Kolonia Gosławicka, stało się to w momencie
utworzenia na terenie Gosławic kolonii, dokładnie
od 31 grudnia 1961 roku wieś ta została przyłączona do Opola.
Najpóźniej do Opola przyłączone zostały Grudzice bo dopiero
w 1975 roku, jednak pierwsze informacje o tej wsi pochodzą z 1223 roku.
Przy pętli autobusowej znajduje się zabytkowy obelisk symbolizujący założenie Grudzice.
Była to wówczas osada, w której wypasano owce.

Ciekawostki

Jedna z popularnych legend głosi, że księżna Jadwiga Śląska która była żoną Henryka Brodatego kiedy podróżowała z Wrocławia do Krakowa spędziła noc na Malinie. Z tego powodu miejscowa ludność po kolonizacji Maliny wybudowała kaplicę ku czci Jadwigi Śląskiej. Obecnie na malinie znajduje się piękny Kościół pw. Jadwigi Śląskiej. Został on zniesiony w latach 1989-1993.

Jerze Szczakiej był wybitnym żużlowcem, prezentował barwy Kolejarza Opole i całe swoje życie mieszkał w Grudzicach. Jako pierwszy Polak został indywidualnym mistrzem świata – było to w roku 1973. Sukces ten udało się powtórzyć dopiero w 2010 roku – osiągnął to Tomasz Gollob.

Od kilku lat rondo łączące drogę wylotową miasta z obwodnicą nosi jego imię, a na środku stoi motocykl żużlowy.

Przy ul. Szarotki obok cmentarza parafii Św. Jacka znajduje się stadion. Jest to dość charakterystyczne miejsce ponieważ boisko znajduje się w zagłębieniu w stosunku do trybun oraz szatni. W połowie 2019 roku boisko przeszło modernizację oraz wybudowano nowe szatnie.
W Grudzicach przed II wojną światową w 1924 roku zgodnie z konwencją podpisaną przez Polskę i Niemcy w sprawie praw mniejszości narodowych utworzono Polską Szkołę Mniejszościową. Działała ona przez 15 lat do wybuchu wojny.

 Spis ulic