Nowe ogłoszenia

Galeria Sztuki Współczesnej

Galeria Sztuki Współczesnej mieści się w Opolu i jest publiczną instytucją kulturalną, prezentuje ona i promuje sztukę współczesną.

Galeria Sztuki Współczesnej utworzona została w 1958 roku.
Do dnia dzisiejszego Galeria przedstawiła ponad 3000 ekspozycji twórców opolskich jak i polskich i zagranicznych. Średnio w ciągu
roku wystawianych jest około 30 wystaw.
Głównym celem Galerii Sztuki Współczesnej jest promowanie polskiej sztuki a w szczególności opolskich artystów. Galeria współpracuje
z różnymi międzynarodowymi ośrodkami kultury artystycznej.

W kalendarzu imprez galerii cyklicznie pojawia się wystawa Ars Polonia która odbywa się ona co dwa lata.
Prezentuje ona sztuki artystów polskich którzy tworzą poza granicami kraju. Cyklicznie organizowany jest również
doroczny Salon Jesienny oraz jedna z najbardziej renomowanych wystaw czyli World Press Photo.

Galeria Sztuki Współczesnej prowadzi również działalność edukacyjną która promuje sztukę naszych czasów. Zajęcia odbywają się
poprzez:
– warsztaty
– wykłady,
– projekcje filmowe
– spotkania z twórcami.

Galeria dysponuje wieloma nowoczesnymi salami wystawowym jak i placem ekspozycyjnym oraz Artpunktem. Artpunkt to budynek, w którym koncentrują się działania warsztatowe.

Jedną z najważniejszych części działalności galerii stanowi projektowanie wydawnictw:
– katalogów
– albumów
– plakatów
– innych okazjonalnych materiałów promujących galerię i jej działalność.

To właśnie w Opolu znajduje się redakcja Artpunktu czyli kwartalnika w całości poświęconego sztuce współczesnej. Pracownicy
galerii zajmują się także projektowaniem wystaw plenerowych.