Nowe ogłoszenia

Katedra Podwyższenia Św. Krzyża

Katedra Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu jest Kościołem rzymskokatolickim parafialnym jak i katedralny. Katedra zlokalizowana
jest przy ulicy Katedralnej 2 w Opolu. Kościół należy do parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu w dekanacie Opole,
diecezji opolskiej.

Katedra Opolska została wpisana do rejestru zabytków 3 kwietnia 1964 roku pod numerem 763/64.
Świątynia powstała w XV wieku i był wielokrotnie przebudowywany. Wieże Katedry liczą wysokość 73m i są najwyższą budowlą w Opolu.

W 1702 roku z Piekar Śląskich został przewieziony na stałe obraz Matki Boskiej Opolskiej.

W 1024 roku do nowego Kościoła w Opolu za sprawą Biskupa Wrocławskiego do Opola trafiła relikwia Św. Krzyża, w tym samym czasie miasto
zmieniło swój herb gdzie do piastowskiego orła dodano połowę krzyża.

Na początku XIII stulecia Kościół Św. Krzyża został Kościołem kolegiackim a stało się to po zwołaniu kapituły.

W połowie XIII wieku cała parafi liczona z okolicznymi wioskami liczyła około 2000 wiernych.
Tylko dzięki ogromnej hojności księcia Bolesława I w 1295 roku wybudowano bazylikę z wieżą w stylu późnoromańskim – była to główna
ozdoba miasta.


16 listopada 1295 roku została poświęcona Kolegiata Świętego Krzyża.

15 sierpnia 1945 roku Prymas Polski August Hlond na mocy pełnomocnictw otrzymanych od Papieża utworzył przy Świętym Krzyżu,
Administrację Śląska Opolskiego co zmieniło jej status na prokatedrę. Administratorem został ks. infułat Bolesław Kominek.

W grudniu 1952 roku, odbył się w prokatedrze jubileusz 250-lecia sprowadzenia do Opola wizerunku Matki Bożej Opolskiej.
Prymas Polski Stefan Wyszyński Głównym był głównym celebransem uroczystości.
Po tych wydarzeniach terytorium kościelne Śląska Opolskiego otrzymało pierwszego biskupa – ks. dra Franciszka Jopa.

Przed uroczystościami milenijnymi przeprowadzono gruntowną renowację wnętrza katedry. Na uroczystości przybyli między innymi:
Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński i abp Karol Wojtyła. Wtedy dokonano ponownego poświęcenia świątyni.
W 1978 roku dokonano renowacji świątyni od zewnątrz.

Z katedrą, a dokładniej z cudownym obrazem MB Opolskiej, mocno związany jest pobyt Ojca Świętego Jana Pawła II na Górze św. Anny
Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II odbyła się 21 czerwca 1983 roku.

Dzięki ogromnym staraniom ks. proboszcza prałata Stefana Baldego na jubileusz 700-lecia odrestaurowano organy oraz główne drzwi
zostały wymienione na spiżowa, które przedstawiają dzieje zbawienia oraz ważniejsze wydarzenia z Ziemi Opolskiej

Podczas kolejnej pielgrzymki Jan Paweł II 13 czerwca 1999 roku ogłosił Błogosławionym sługą Bożego O. Alojzego Ligudę.

W 1995 roku Parafia Świętego Krzyża w Opolu obchodziła 700-lecie swego istnienia.