Nowe ogłoszenia

Legenda o Białej Gęsi i Wielkim Czarnym Psie

Legenda o Białej Gęsi i Wielkim Czarnym Psie głosi, że wielki Czarny Pies nawiedzał mieszkańców Opola. Na największe z min problemy skarżyli się mieszkańcy Gosławic, a najczęściej spotkać można było go w przy dzisiejszej ul. Wiejskiej.

Obecna Kaplica i nieopodal znajdująca się szkoła zostały wybudowane na terenie dawnego cmentarza.

Podobno do dziś dnia można tam nocą spotkać wielkiego Czarnego Psa lub Białą Gęś! Legenda głosi, że to śmierć wciela się w takie postacie.

Każdy, kto ujrzy postać Czarnego Psa lub Białej Gęsi może w niedługim czasie spodziewać się śmierci kogoś bardzo dla siebie bliskiego… 🙁