Nowe ogłoszenia

Muzeum Śląska Opolskiego

Historia Muzeum Śląska Opolskiego

Muzeum Śląska Opolskiego jest Muzeum Miejski założono je w Opolu w 1900 roku. Dopiero w 1932 roku zyskało ono status muzeum regionalnego
a jego siedziba została przeniesiona do pięknego barokowego gmachu w którym niegdyś mieściło się kolegium jezuickiego.
Aktualny adres to
Mały Rynek 7 w Opolu.
Rok 1980 roku owocował w rozbudowę Muzeum Śląska Opolskiego i do kompleksu muzealnego dołączono sąsiadującą z nim
klasycystyczną kamienicę wybudowaną w latach 1817-1818. Adres kamienicy to ul. św. Wojciecha 13.
Kamienica numer 13 wraz z kamienicą numer 9 tworzą trzon Muzeum.

W 1999 roku przy ul. Ozimskiej 10 w miejscu dawnej „karczmy prowincjonalnej” została otwarta Galeria im. Jana Cybisa.
Duża część zbiorów historycznych gości w Oddziale Muzeum Śląska Opolskiego na Górze Św. Anny w Muzeum Czynu Powstańczego.

 

Zbiory Muzeum Śląska Opolskiego

Placówce Muzeum Śląska Opolskiego udało się zgromadzić zabytki z zakresu archeologii oraz badań które były prowadzone na terenie miasta
i regionu dotyczyły one czasów od epoki kamienia i żelaza po wczesne średniowiecze, badania dotyczyły również historii miasta,
etnografii oraz sztuki. Muzeum cały czas realizuje działalność edukacyjną oraz wydawniczą.

Całość zbiorów muzeum została podzielona na pięć części:

Dział Archeologii tworzą zespoły zabytków pochodzących z badań archeologicznych prowadzonych na terenie całego województwa opolskiego,
w tym zabytki z epoki kamienia takie jak narzędzia kamienne, krzemienne i wyroby z kości, zabytki z epoki brązu i żelaza to głównie
ceramika kultury łużyckiej i pomorskiej, liczne muzealia z cmentarzysk z okresu wpływów rzymskich: narzędzia, broń, ozdoby
z metali i szkła.

Dział Historii może pochwalić się cennymi starodrukami oraz drukami śląskimi pochodzącymi z prawie wszystkich ważniejszych śląskich
wydawnictw, materiałami plebiscytowymi, dokumentami z okresu powstań śląskich, dokumentami z działalności Związku Polaków
w Niemczech,
kolekcją wyrobów rzemiosła cechowego i dokumentami historycznymi oraz militariami związanymi z działalnością cechów, dawnymi atlasami,
mapami oraz ikonografią miasta Opola, jak i również numizmatami czyli monetami i medalami.

Dział Sztuki prezentuje przykłady śląskiej sztuki gotyckiej ze słynną Madonną z Sadowa z roku 1380, zbiór całego rzemiosła
artystycznego, to między innymi ceramika z manufaktur śląskich. Galeria Malarstwa Polskiego XIX/XX w. prezentuje dzieła głównie tematyce
historyczno-batalistycznej, rodzajowej, liczne pejzaże i portrety najwybitniejszych twórczości Józefa Chełmońskiego, Maksymiliana
Gierymskiego, Juliusza Kossaka, Józefa Pankiewicza, Jana Stanisławskiego, Juliana Fałata, Stanisława Ignacego Witkiewicza oraz
Konrada Krzyżanowskiego, Zbiory liczą ponad 80 obrazów olejnych jak i ponad 800 akwareli i rysunków kolekcja, urodzonego
w województwie opolskim, wybitnego polskiego kolorysty Jana Cybisa oraz zbiór dzieł współczesnych twórców działających na terenie województwa
opolskiego.

Dział Etnografii prezentuje kulturę materialna, duchową i społeczną Śląska Opolskiego z XIX i XX w. Do zbiorów należą przedmioty
codziennego użytku czyli narzędzia rolnicze, zabytki z zakresu rzemiosła jak i bogaty zbiór z zakresu sztuki ludowej – rzeźby,
malarstwo oraz kolekcja stroju ludowego oraz bogata kolekcja plastyki obrzędowej, w tym bardzo duży zbiór kroszonek.

Dział Przyrody czyli okazy flory mieszczą się tu zielniki roślin naczyniowych oraz zestawy roślin środkowej Europy, fauna jest
to kolekcja owadów krajowych i zagranicznych, mięczaków, ptaków i ssaków, można tu znaleźć również zbiory paleontologiczne i geologiczne
– skamieniałe formy zwierząt i roślin które zostały znalezione na obszarze Śląska oraz utwory skalne i mineralne występujące na obszarze
całego kraju.

Stale ekspozycje Muzeum Śląska Opolskiego.

„Pradzieje Opolszczyzny”
„Malarstwo polskie XIX i XX wieku”
„W kręgu farmacji”
„Porcelana tułowicka – dar Antoniego Bilońskiego”
„Sztuka środowiska opolskiego po 1945 roku”
„Kamienica czynszowa”
„Jan Cybis – malarstwo, rysunek”