Nowe ogłoszenia

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Historia Teatru

Teatr w Opolu działa już 1945 roku. 7 października, jako Teatr Miejski im. Juliusza Słowackiego, pokazał swoją pierwszą premierowa sztukę, którą była Zemsta A. Fredry. Początkiem 1949 roku zastał oddany do użytku wyremontowany gmach mieszczący 450 miejsc dla widowni wraz z profesjonalnym zapleczem technicznym. Pierwszą siedzibą Teatru były obecny budynek Filharmonii Opolska.1 stycznia 1950 roku teatr zmienił swoją nazwę na Państwowy Teatr Ziemi Opolskiej.
W 1958 roku grupa aktorów Państwowego Teatru Ziemi Opolskiej założyła – Teatr 13 Rzędów, już rok później objęty został przez Jerzego Grotowskiego. W 1960 roku została podjęta decyzja o przeprowadzce do obecnego budynku Teatru Lalki i Aktora. Kamień węgielny pod budowę nowego gmachu został zaprojektowany przez Juliana Duchowicza i Zygmunta Majerskiego, został on wmurowany w listopadzie 1965 na ówczesnym placu Lenina – obecnie pl. Teatralny, w miejscu dawnych fundamentów Kulturhausu. Otwarcie teatru miało miejsce 23 stycznia 1975 roku. Premierą miała w tym dniu sztuka Przedwiośnie wyreżyserowana przez Stanisława Brejdyganta. W 1975 roku dokonano również zmiany nazwy na Teatr im. Jana Kochanowskiego. Natomiast zespół lalkowy Teatru w 1993 został przekształcony w niezależny Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki.

Działalność Teatru

Opolski Teatr jest organizatorem corocznych Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska”, goszczą na nich najlepsze spektakle
z całego kraju, których głównym celem jest rywalizacja o Grand Prix oraz szereg innych  nagród dla twórców i aktorów. Od 2015 uległa zmianie formuła festiwalu, obecnie jest on finałem całorocznego konkursu na inscenizację klasycznego polskiego utworu dramatycznego „Klasyka żywa”.

Opolski Teatr posiada cztery sceny:

– Duża Scena na 560 miejsc dla widowni składa się ze sceny obrotowej o średnicy 13 m z wbudowanymi w nią czterema ogromnymi zapadniami
o skoku ponad 5 m, poruszanymi niezależnie od ruchu obrotówki, jest to ewenement na skalę europejską,
– Mała Scena na 193 miejsc dla widowni – amfiteatralna, jest otoczona z trzech stron stromą widownią,
– Scena Bunkier na 80 miejsc dla widowni jest to sala studyjna, posiada w pełni mobilną widownię, umożliwia
dowolne kształtowanie przestrzeni co pozwala zapewnić bliski kontakt z publicznością.
– Modelatornia do 150 miejsc dla widowni, powstała z inicjatywy Norberta Rakowskiego w 2016 roku została ona w pełni zaadaptowana
w miejscu dawnej malarni teatralnej, nowoczesna scena zyskała industrialny charakter z mobilną widownią, przeznaczona przede wszystkim
na inscenizacje eksperymentalne.