Nowe ogłoszenia

Wzgórze Uniwersyteckie

Wzgórze Uniwersyteckie pełni rolę stałej wystawy prezentującej zdjęcia zabytków i dokumentów które dotyczyły wzgórza.

Uniwersytet Opolski jest największą wyższa uczelnią na całej Opolszczyźnie. W kompleksie kilkunastu obiektów architektury współczesnej
znajduje się również zabytkowy gmach Collegium Maius. Budynek znajduje się na „Wzgórzu Uniwersyteckim” – 165 m n. p. m..

Gmach wyróżnia się pięknem architektury i jest obiektem historycznym, został odrestaurowany i uratowany przed całkowitym zniszczeniem,
Obiekt został całkowicie przystosowany do prowadzenia zajęć ze studentami, badań, jak i również działalności 
organizacyjno-administracyjnej.
Wzgórze w kulturowym dziedzictwie narodowym pełni bardzo szczególną funkcję – w przeszłości był to klasztor dominikanów, a później
w czasie trwania I i II wojny światowej pełnił rolę szpital dla wojska. Po II wojnie przez jakiś czas jeszcze pełnił rolę szpitala.
Przy Collegium Maius mieści się Kaplica św. Wojciecha, jest to obiekt sakralny który pochodzi z X wieku, pełnił on rolę baszty obronnej
która była wkomponowana w mury miasta.
Wszystkie zabudowania znajdują się w tym kompleksie architektonicznym wpisują się w najwyżej położoną część Opola i tworzą:
– Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego.
– Zabytkową Kaplicą św. Wojciecha,
– Kościół poświęcony Najświętszej Maryi Pannie i św. Wojciechowi z X wieku.

Wolną przestrzeń wokół „Wzgórza Uniwersyteckiego” ozdabiają galerie dzieł i rzeźby artystycznej są to: posągi, tablice, kolumny,
obeliski oraz pomniki o znaczeniu kulturowym i historycznym.
W tym miejscu od strony wschodniej na Wzgórzu znaleźć można drugą galerię, jest to galeria twórców polskiej piosenki.
W tym magicznym miejscu w Opola znajduje się grób i rzeźba senatora Edmunda Osmańczyka.

Na „Wzgórzu Uniwersyteckim” w Opolu koncentruje się głównie życie naukowe i kulturowe studentów z Opola i Opolszczyzny.