Nowe ogłoszenia

Wzór odstąpienia od umowy [po ukraińsku]

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ………………….zawartej dnia …………………….. dotyczącej pośrednictwa.

 

TUTAJ TŁUMACZENIE

Повідомляю, що відповідно до ст. 27 Закону від 30 травня 2014 року про права споживачів (Dz. U. 2014 r. poz. 827), я відмовляюся від договору номер ……………….. ……. укладеного дня ………… ………….. щодо посередницької діяльності.