Nowe ogłoszenia

Kupno domu z rynku wtórnego – na co zwrócić uwagę?

Kupno domu z rynku wtórnego

Na co zwrócić uwagę kupując dom z rynku wtórnego?

Zakup domu z rynku wtórnego to ogromne ryzyko. Zważając na fakt, iż gra toczy się o duże pieniądze, dom na który się zdecydujemy nie może być ,,skarbonką bez dna”.
W tym wpisie pokażemy Ci co warto sprawdzić przed podpisaniem aktu Notarialnego.

Stan techniczny nieruchomości:

1. Musimy sprawdzić stan faktyczny z projektem (o ile sprzedający nim dysponuje).
2. Ocena zewnętrznej części budynku ze szczególnym uwzględnieniem dachu oraz kominów, orynnowania, stanu tyków zewnętrznych oraz
stanu ogólnego ścian nośnych. Nie możemy również zapomnieć o fundamentach – czy nie są spękane lub czy nie ma widocznych śladów
degradacji spowodowanej wodami gruntowymi.
3. Sprawdzenie wewnętrznej części budynku. Tutaj należy skupić się na tym czy nie ma spękań w obrębie nośnych elementów budynku,
w jakim stanie są stropy. Najważniejszym elementem tego punktu jest sprawdzenie więźby oraz poszycia dachowego od wewnętrznej strony.
Kilkunasto- lub kilkudziesięcio-letnia więźba dachowa, jeśli nie została odpowiednio zabezpieczona, może być poważnie zniszczona przez
szkodniki. Jeżeli wieźba dachowa jest poważnie uszkodzona trzeba liczyć się z naprawą bądź wymiana dach, która zawsze jest bardzo
kosztowna. Sprawdzając ściany wewnętrzne należy przede wszystkim przyjrzeć się ścianą w piwnicach lub jeśli dom nie jest podpiwniczony
to ścianą na parterze ponieważ na tych ścianach najprościej sprawdzić czy były pęknięcia które zostały lepiej lub gorzej ukryte.
4. Kolejną częścią sprawdzenia jest ocena działania wentylacji.
5. Następnie sprawdzamy czy nie ma niepotrzebnych ubytków ciepła w miejscach, gdzie nieprawidłowo wykonano izolację termiczną. Takich
rzeczy niestety nie da się zobaczyć gołym okiem więc dobrze jest poprosić o pomoc specjalistów z odpowiednim sprzętem technicznym,
tym sposobem możemy również poznać miejsca zagrożone powstawaniem pleśni.

Kwestie prawne

Bardzo istotnym punktem jest sprawdzenie kwestii prawnych:

 • decyzja o pozwoleniu na budowę – można jej szukać w miejscowym wydziale architektury lub powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego.
  Jest ona dowodem na to, czy w ogóle wystąpiono o pozwolenie na budowę. Jej brak może nam udowodnić także informacja
  o postępowaniu
  organów nadzoru budowlanego, na przykład w sprawie nielegalnej zabudowy;
 • projekt budowlany lub chociażby jakiekolwiek dokument potwierdzający inwentaryzację budynku;
 • ogłoszenie zakończenia budowy, decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub dziennik budowy wraz z oświadczeniem kierownika budowy o zakończeniu budowy – te dokumenty mogą się różnić w zależności od roku w którym wybudowano budynek;
 •  projekt instalacji sanitarnej i elektrycznej – a jeśli były remonty – dokumentację zmian, a także umowy z dostawcami
  mediów. Nieruchomość powinna mieć zapewnione przyłącze wodne, kanalizacyjne i elektryczne. Ich brak może niepokoić;
 • aktualny protokół kominiarski, pomiarów instalacji elektrycznej a także świadectwo energetyczne, badania szczelności instalacji
  gazowej (jeśli dom jest w nią wyposażony);
 • instrukcje obsługi urządzeń zamontowanych w domu, które są skomplikowane w obsłudze, albo ich konserwacja wymaga dokumentów.

Dokumenty

Warto również sprawdzić dokumenty związane z nieruchomością którą chcemy kupić, będą to:

1. Księga wieczysta – jej numer powinien udostępnić nam właściciel lub osoba upoważniona do sprzedaży. To właśnie z Księgi Wieczystej
możemy dowiedzieć się szczegółów dotyczących nieruchomości takich jak np. dokładny adres, wielkość powierzchni oraz pewnych informacji
ilu jest właścicieli nieruchomości. Skoro chcemy kupić dom, to musimy sprawdzić, czy na nieruchomości gruntowej można go było postawić. Czy przypadkiem, nie został wybudowany nielegalnie lub nie jest zaznaczone, że jest w trakcie budowy, gdyż musiałby istnieć jej zatwierdzony projekt. Warto poczytać też o ograniczeniach dotyczących nieruchomości, m. in. o służebności przejazdu i przechodu, a także – a może przede
wszystkim o hipotece.
Pamiętajmy, że istnieją nieruchomości, którym nie założono księgi. Ich stan prawny regulują zazwyczaj orzeczenia sądowe.

2. Wypis z rejestru gruntów – jest wypis z rejestru gruntów. Uzyskamy go we właściwym wydziale geodezji miasta, gminy lub starostwa.
W rejestrze znajdziemy: dane właściciela, numer ewidencyjny działki, jej obszar, rodzaj użytków i klasę gruntu. Do wypisu powinna
być dołączona mapa, czyli wyrys z ewidencji gruntów i budynków, wraz z granicami.

3. Plan zagospodarowania przestrzennego – tutaj dowiemy się wszystkiego o otoczeniu domu który chcemy kupić. Z niego dowiedzieć możemy się czy za naszym płotem, obok naszego pięknego ogrodu nie zostanie wybudowane blokowisko lub supermarket, natomiast jeżeli działki nie ma w miejscowym planie zagospodarowania, to musimy otrzymać od sprzedającego decyzję o warunkach zabudowy.

Niestety wątpliwe jest, że znajdziemy dom który nie będzie wymagał żadnego wkładu finansowego. Warto jednak zadbać aby koszt koniecznego remontu był jak najniższy a jego efekt jak najlepszy.