Nowe ogłoszenia

Dzielnice Opola

Dzielnice Opola

Poznajmy nasze miasto i jego zakątki. W cyklu artykułów przybliżymy nasze miasto i poznamy je z innej strony.

Zacznijmy od podziału administracyjnego. Czym tak właściwie jest dzielnica? Dzielnica to nic innego jak część miasta która wyróżnia się pod kilkoma względami. Są nimi np.: pełnione funkcje, rodzaj zabudowań, układ urbanistyczny czy zamieszkującej ją określonej grupy społecznej

Wielu z nas nie ma pojęcia o nowych dzielnicach Opola. Od połowy 2019 roku Opole oficjalnie zostało podzielone na 13 dzielnic, wcześniej było ich aż 29. Obecnie nie mają one nazw – zostały ponumerowane. Pokażemy jakie dzielnice należą do poszczególnych numerów.

Dzielnica I 
– Borki
– Brzezie
– Czarnowąsy
– Świerkle

Dzielnica II

– Krzanowice
– Wróblin
– Zakrzów

Dzielnica III
– Chabry

Dzielnica IV
– Armii Krajowej

Dzielnica V
– Gosławice
– Malinka

Dzielnica VI
– Grudzice
– Kolonia Gosławicka
– Malina

Dzielnica VII
– Groszowice
– Grotowice
– Nowa Wieś Królewska

Dzielnica  VIII
– Śródmieście

Dzielnica IX
– Stare Miasto

Dzielnica X
– Nadodrze

Dzielnica XI
– Zaodrze

Dzielnica XII
– Bierkowice
– Półwieś
– Sławice
– Wrzoski

Dzielnica XIII
– Chmielowice
– Żerkowice
– Szczepanowice
– Wójtowa Wieś
– Winów

O każdej dzielnicy, jej historii oraz planach z nią związanych wspominamy w osobnych artykułach.