Nowe ogłoszenia

Budowa studni przydomowej

Zacznijmy od Geologii

Obecnie nowoczesne studnie moją bardzo mało wspólnego z tymi z które możemy pamiętać z babcinych ogródków. Tam otwór kopany był ręcznie, sięgał nawet kilka metrów w głąb ziemi. Wody gruntowe znajdujące się na I poziomie są łatwo dostępne, niestety ich bliskie położenie powoduje, że bardzo często są zanieczyszczone mikrobiologicznie lub chemicznie a to powoduje, że nie nadają się do spożycia.
Pod wodami gruntowymi znajdującymi się na I poziomie znajduje się warstwa nieprzepuszczalna o pod nią wody gruntowe II poziomu.

Odcięte są one od powierzchni co sprawia, że  są czyste i nadają się do celów spożywczych, choć zazwyczaj nadal wymagają uzdatniania. Nie są one podatne na temperatury zewnętrzne, a ro oznacza, że nie ma możliwości, że zamarzną zimą.

To właśnie do wód gruntowych II poziomu dociera się w przydomowych studniach głębinowych. Głębokość tych studni oraz położenie jest różne i trzeba je określić, zanim przystąpi się do budowania studni. Jeżeli planujemy kupić działkę która wymagałaby wykonania studni, określenie dostępności wód gruntowych powinno nastąpić przed zakupem działki, ponieważ może się okazać, iż w danej lokalizacji odwiert będzie musiał być tak głęboki, że inwestycja przestanie być opłacalna.
Złą wiadomością jest to, iż opinia hydrologa nie jest w żadnym stopniu wiążąca i okazać się może, że akurat w danym miejscu lustro wody znajduje się głębiej.

Troszkę prawa – czy potrzebujemy zezwolenia na budowę studni?

Budowa studni NIE wymaga zezwolenia.
Nie ma znaczenia, potraktujemy studnię jako budowlę, czy jako urządzenie budowlane.
Nie znaczy to jednak, że możemy studnię wybudować gdziekolwiek i bez zachowania jakichkolwiek parametrów.
Przy budowie studni trzeba przestrzegać przepisów prawa budowlanego, to
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dokładnie określa wymagania dla studni. Rozważając budowę studni, należy sprawdzić, czy możliwe jest zachowanie określonych parametrów. Głównie chodzi o odległość studni od innych zabudowań.
Zgodnie  z par. 31 ust. 1 rozporządzenia odległość osi studni musi wynosić przynajmniej
– 5 metrów od granicy działki
– 7,5 metra od przydrożnego rowu
– 15 metrów od budynków inwentarskich i zbiorników do gromadzenia nieczystości
– 30 metrów od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji
– 70 metrów od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych
Wiadomo, że od każdej reguły znajdzie się jakiś wyjątek, w tym wypadku też się tak dzieje.
Ustęp 2 par. 31 przytoczonego rozporządzenia określa, że studnia może być usytuowana w odległości mniejszej niż 5 metrów od granicy działki jeśli będą zachowane inne parametry. Oczywiście takie wytyczne dotyczą studni do wody, która może być wykorzystywana do spożycia. W przypadku studni z wodą, która będzie wykorzystywana do podlewania ogródków, nie trzeba stosować się do wytycznych dotyczących odległości od innych obiektów.

 

Obecnie na rynku działa wiele firm zajmujących się kopaniem oraz wierceniem studni. W każdej z nich znajdziecie osobę która pomoże wam określić możliwości co do miejsc w których mogłaby powstać studnia aby jak najlepiej spełniać swoją role.

Zalety studni głębinowej:

– Oszczędność – mniejsze koszty w porównaniu z wodociągami. Jedyny koszt użytkowania studni głębinowej to energia elektryczna zasilająca pompę głębinową.
– Niezależność – posiadacz studni głębinowej nie martwi się brakiem wody, spadkiem ciśnienia w sieci wodociągowej oraz wahaniami cenowymi za dostarczaną wodę.
– Woda wysokiej jakości – warstwa wodonośna przechodzi przez kilka warstw filtracyjnych co oczyszcza wodę z głębin i powoduje dostarczenie nam wody o bardzo dobrej jakości.
– Wydajność i pewność zaopatrzenia w wodę – jeśli przyłączenie do sieci wodociągowej jest niemożliwe lub nieopłacalne to wykonanie studni głębinowej jest doskonałym sposobem na zapewnienie sobie wody na terenie inwestycji
– Bezpieczeństwo instalacji

Wady studni głębinowej:

 – Duża zawartość żelaza i manganu – zdarzają się sytuacje kiedy inwestor zmuszony jest zamontować stację uzdatnia wody by wyeliminować nadmiar szkodliwych/uciążliwych pierwiastków.
– Kosztowna inwestycja – początkowy koszt wykonania studni głębinowej może okazać się dość wysoki, jednak zalety opisane wyżej wynagradzają poniesiony wydatek.
– Konieczność wybudowania szamba – gdy nie ma dostępu do innej kanalizacji możemy być zmuszeni do wybudowania np. szamba ekologicznego.
– Pozwolenie wodnoprawne – (operat wodnoprawny) przy poborze wody przekraczającym 5m3 / dobę (dla budynków jedno-rodzinnych rzadko się to zdarza).