Nowe ogłoszenia

Samowola budowlana

Czym właściwie jest samowola budowlana?

Definicja samowoli budowlanej nie została zdefiniowana w dokumentach prawnych, nie znajdziemy jej w ustawie o prawie budowlanym ani innych aktach prawnych regulujących jakiekolwiek kwestie związane z budownictwem.

Mimo wszystko można dość precyzyjnie określić co zalicza się do przypadków samowoli budowlanej. Są to:

  • obiekty budowane bez wymaganych pozwoleń lub bez zgłoszeń lub mimo wydaniu pisemnego sprzeciwu przez właściwy organy
  • rozpoczęcie prac budowlanych bez uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia, lub pomimo wydania pisemnego sprzeciwu przez organ właściwy
  • rozbiórkę obiektu bez zgłoszenia lub bez pozwolenia;
  • rozpoczęcie użytkowania budynku bez zawiadomienia właściwych organów lub bez decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;
  • zmianę w sposobie korzystania z obiektu bez wymaganego zgłoszenia

Jaka kara grozi za samowolę budowlaną?

O ewentualnej karze za samowolę budowlaną decyduje organ nadzoru budowlanego.
Karą administracyjną jest zazwyczaj nakaz rozbiórki obiekty. Taki nakaz może dotyczyć nowo wybudowanych budynków jak i tych wybudowanych kilkadziesiąt lat wcześniej.

Należy pamiętać, że samowole budowlane się nie przedawniają.

Nakaz rozbiórki nie jest karą administracyjną jednak poza nią są kary wynikające zx kodeksy karnego. Do takich zalicza się:

  • kara grzywny,
  • ograniczenia wolności oraz
  • pozbawienia wolności do lat 2.

Kary ograniczenia i pozbawienia wolności dotyczą przestępstw związanych z samowolą budowlaną i są stosowane bardzo rzadko.
Grzywny bywają bardzo dotkliwe.

Czy kary za samowole budowlaną można uniknąć? – w niektórych sytuacjach tak

W momencie kiedy już dokonaliśmy samowoli budowlanej, możemy zwrócić się z prośbą o umorzenie postępowania z uwagi na niską szkodliwość społeczną. Niestety nie zawsze jest to skuteczne ale warto próbować.

Pamiętajmy, że kary grzywny oraz kary ograniczenia i pozbawienia wolności podlegają przedawnieniom po upływie 5 lat od popełnienia przestępstwa.

Legalizacja samowoli budowlanej – tak! to jest możliwe

Istnieje coś takiego jak amnestia budowlana czyli prościej legalizacja samowoli budowlanej, jest to najlepszy sposób na pozostawienie budynku który został wybudowany nieprawnie. Możliwe jest to tylko jeśli budowa jest zgodna z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego i nie narusza przepisów budowlanych.

Aby właściciel samowolnie wybudowanego obiektu mógł ubiegać się o legalizację samowoli budowlanej, musi pamiętać, że złożenie dokumentów to nie wszystko, należy jeszcze uiścić opłatę legalizacyjną ustaloną w załączniku w ustawie o prawie budowlanym.