Nowe ogłoszenia

XII dzielnica Opola – Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski

Bierkowice były jedną z pierwszych dzielnic Opola i obecnie liczą około 800 mieszkańców. Główną ulicą przebiegającą przez tą część miasta jest ul. Wrocławska. Z ulicy Wrocławskiej zaraz za przystankiem autobusowym po prawej stronie znajduje się droga umożliwiająca dojazd do Obwodnicy Opola. Przez Bierkowice przepływa Potok Prószkowski. Umowną granicą Bierkowic jest pas wzdłuż cieku wodnego między ulicą Wspólną i Żerkowicką aż granicy miasta na północy. Od strony Zachodniej Bierkowice graniczą kolejną dzielnicą Opola – Wrzoskami, a od północy ze Sławicami.
W Bierkowicach działają:
– Muzeum Wsi Opolskiej,
– klub jeździecki,
– stadnina koni i hipodrom,
– remiza OSP,
– karczma.
W tej części miasta znajduje się głównie zabudowa jednorodzinna oraz szeregowa.
Dojazd autobusami linii nr 9.

 

Półwieś składa się ze zwartej zabudowy mieszkalnej po wschodniej stronie ulic: Domańskiego i Partyzanckiej, które są w ciągu drogi krajowej nr 45. W Półwsi znajduje się:
– osiedle domów jednorodzinnych oraz szeregowych,
– zakład karny,
– hipermarket Makro
– Centrum Handlowe Karolinka
Głównymi osiedlami są:
– osiedle przy ul. Partyzanckiej,
– osiedle Przylesie przy ul. Zbożowej
– Festival Park.
Dojazd autobusami miejskimi linii nr 5, 9, 13, 18 i 28.
Do rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa wpisane są:
– kościół par. pw. św. Michała Archanioła, ul. Domańskiego, w
– cmentarz komunalny „Centralny”, ul. Cmentarna:
– aleja zasłużonych
– dawny cmentarz gminny
– mogiła zbiorowa w alei zasłużonych

Sławice w obrębie ewidencyjnym Opola znajdują się od 1 stycznia 2017 roku. Przed włączaniem miejscowość była wsią w Polsce położoną
w województwie opolskim, w powiecie opolskim, w gminie Dąbrowa.
Zabudowania w tej części miasta do głównie zabudowa jednorodzinna z przynależnymi gospodarstwami.

W rejestr Narodowego Instytutu Dziedzictwa zabytkami wpisanymi są:

– park dworski, z poł. XVIII w.
– XIX-wieczny folwark, na który składają się dom mieszkalny z oborą
– kuźnia
– aleja jesionowa.
Inne zabytkowe obiekty to:
– kościół parafialny pw. św. Jana Nepomucena, zbudowany w roku 1932
– cmentarz wyznaniowy z zabytkową kaplicą przedpogrzebową

Wrzoski zostały włączone do Opola 1 stycznia 2017 roku. Przed włączaniem miejscowość była wsią odrębną wsią, tutaj również znajdują się zabudowania jednorodzinne z przynależnymi gospodarstwami.
We Wrzoskach znajduje się prężnie działająca restauracja BIDA

 

 

 

 


 

Historia

Ta dzielnicę tworzą 4 dawniej samodzielne miejscowości. Najstarszą jest Półwieś (okolice obecnego Centrum Handlowego ,,Karolinka”) – informacje o niej pochodzą już z roku 1295, jej ówczesna nazwa to Dimidia Villa.
Bierkowice częścią miasta Opole stały się w 1975 roku ale pierwsze wzmianki datowane są na rok 1295 w księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego jako wieś na prawie polskim.

Najwcześniej wzmiankowane są Sławce bo aż w roku 1198.
Sławice i Wrzoski były samodzielnymi miejscowościami były aż do 2017 r. kiedy to zostały przyłączone do Opola.

 

 

Ciekawostki

Półwieś wielu opolanom kojarzy się  tylko z wielkim Centrum Handlowym ,,Karolinka” oraz strefą ekonomiczną powstałą zaraz za Centrum Handlowym w którym mieści się kilkanaście zakładów pracy i fabryk oraz Park Naukowo-Technologiczny i Centrum Wystawienniczo-Kongresowe, a obok nich ma stanąć nowoczesny stadion piłkarski o pojemności około 12 tys. osób. Wraz z kompleksem boisk treningowych

W Sławicach mieści się piękny zabytkowy Park Dworki z XVIII wieku, został on wpisany na listę zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Pałac należący do hrabiny von Einer został zniszczony podczas II Wojny Światowej. Zostały tylko ruiny muru obronnego.

W Bierkowicach mieści się Muzeum Wsi Opolskiej które jest chętnie odwiedzane nie tylko przez mieszkańców miasta ale także turystów z całej Polski. Co roku odbywa się tam Jarmark Wielkanocny oraz Turniej Rycerski. Skansen został utworzony w 1961 roku a już cztery lata później podjęto decyzję o budowie stałej ekspozycji. Otwarcie Muzeum Wsi Opolskiej zostało otwarte dla zwiedzających w 1970 roku.
Głównymi atrakcjami Muzeum są przeniesione i odbudowane obiekty architektury wiejskiej które funkcjonowały w okresie od XVIII do początków XX wieku. Są to min: budynki mieszkalne, stodoły, spichlerze, młyn, wiatraki, kuźnia, kościół, karczma i szkoła.