Nowe ogłoszenia

Powrót Księcia Władysława II Opolskiego do Opola

Twórcami pomnika Księcia Władysława Opolskiego są Aneta i Maciej Jagodzińscy-Jegenmeer. Odlew pomnika został wykonany w opolskiej odlewni artystycznej Art-Odlew. Wysokość pomnika to około2,5 m o jego lokalizacja to dawna siedziba Władysława II czyli przy Zamku Górnym. Był on budowniczym zamku oraz mieszkał w nim do swojej śmierci w 1401 roku.

Śledząc losy księcia możemy zobaczyć wielokulturowość Opola. Był on synem Bolka II z rodu Piastów górnośląskich i Elżbiety Świdnickiej która była wnuczką Władysława Łokietka. Opolczyk urodził się jako lennik króla Czech i szybko rozpoczął międzynarodową karierę, na dworze ówczesnego króla Węgier Ludwika Andegaweńskiego. Było to możliwe głównie dzięki wpływom matki. Na Węgrzech pełnił on funkcję Palatyna czyli drugiego po królu. W imieniu Ludwika uczestniczył on w słynnym Zjeździe Krakowskim który odbył się w 1364 r. negocjował on również małżeństwo bratanicy króla Węgier z królem Czech – Wacławem IV. Gdy Ludwik zmarł poparł on rządy jego córki Jadwigi jednak ambicja kazała mu starać się samemu o opuszczony tron polski. Jego plan niestety szybko okazał się być nierealnym, Opolczyk wdał się w ostrą rywalizację z nowym królem Polski Władysławem Jagiełłą. To ostatnie sprowadziło na niego samego szereg klęsk, a pod mury Opola – polskie rycerstwo.

Na niekorzyść Opolczyka działał czas który sprawił utratę wszystkich protektorów co spowodowało, że popadał w ogromne długi i bardzo utracił na znaczeniu. W dążeniu do swego celu, którym była królewska korona i jak największy majątek gotów był zrobić wszystko, a nawet podjąć rozmowy z Krzyżakami i z Czechami. Zmarł on w 1401 r. w Opolu, został pochowano w Kościele Franciszkanów, niestety jego nagrobek uległ całkowitemu zniszczeniu Ród Jagiełłów zadbał o to aby postać Opolczyka, została zapamiętana jak najbardziej negatywnie. Dlatego tak ważne dokonanie jak ufundowanie przez Opolczyka Klasztoru Jasnogórskiego i sprowadzenie na wzgórza częstochowskie z Węgier Paulinów, zostało przez Jagiełłów ponowione, aby tylko to oni zostali zapamiętani za tak doceniane czyny. Mimo wszystko w Klasztorze przez wiele lat pamiętano kto był pierwszym ofiarodawcą. Do dnia dzisiejszego znaleźć tam możemy obraz Maryi Panny, który Opolczyk zdobył podczas wojny z Litwinami w Bełzu.

W stolicy województwa upamiętnionych zostało już trzech najwybitniejszych Piastów opolskich, są nimi Kazimierz I Opolski, którego podziwiać możemy w rynku, Władysław II Opolski oraz Jan II Dobry, którego postać znajduje się przed gmachem Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej.

Pomnik Władysława II Opolskiego staną na swoim miejscu 23 kwietnia 2021 roku.